ONE STOP IT-SOLUTIONS.


Name Company: IT-TECHNOCOM Limited Partnership
ชื่อบริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที เทคโนคอม
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์: 0133555001174
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0133555001174
วันที่ก่อตั้งบริษัท: 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


ความเป็นมาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที เทคโนคอม
กว่าจะมาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที เทคโนคอมได้นั้น เราได้ดำเนินธุรกิจรับสอนเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บไซต์ และรับเขียนโปรแกรม ในนามบุคคลธรรมดามากว่า 6 ปี และในปี 2555 ได้มีการรวบรวมทุนทรัพย์ และกำลังคนได้เพียงพอต่อการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน จึงได้ทำการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที เทคโนคอม ขึ้นเพื่อดำเนินกิจการ การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที เทคโนคอม มุ่งมั่นที่เป็นจะศูนย์รวมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อที่จะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการเลือกใช้บริการทางด้านไอที ในปัจจุบันเรามักพบว่าบริการทางด้านไอทีนั้นมักเป็นเป็นการบริการอย่างเฉพาะเจาะจง เช่นการให้บริการการสอนโดยเฉพาะ การให้บริการรับเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะเป็นต้น ส่งผลให้เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการในหลายๆด้าน เกิดความลำบากในการหาบุคคลากรเข้ามาทำงาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากบุคคลากรมาจากหลายๆบริษัท ทำให้ไม่ได้รับส่วนลดที่น่าพึงพอใจ และเสียเวลาในการอธิบายทำความเข้าใจให้แก่บริษัทต่างๆเป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเทคโนคอม จึงได้รวบรวมบริการทางด้านไอทีต่างๆไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อท่านจะสามารถมั่นใจได้ว่าหากเลือกใช้บริการกับเรา ท่านจะได้รับบริการที่น่าพึงพอใจ และครบวงจร ทั้งการอบรมโปรแกรม การรับเขียน พัฒนาโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนนเม และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ช่วยลดเวลาในการหาบริษัทต่างๆมาจัดการงาน รวมถึงท่านยังจะได้ส่วนลดทุกครั้งที่ใช้บริการในส่วนต่างๆ กับเราอีกด้วย